KOORDINACIJA

Pregled svih potrebnih aktivnosti i procjena troškova.

Koordinacija čini skup aktivnosti na realizaciji projekta koje treba osmisliti, prostorno, kvalitativno, vremenski i troškovno isplanirati te uspješno realizirati.

Financijski i građevinski nadzor

S Vama smo od početka do kraja

U realizaciji projekata nudimo usluge od faze pripreme, planiranja, projektiranja do kontrole izgradnje i uspješne provedbe tehničkog pregleda.

Stručnu pomoć u definiranju projektnih zadataka.

 

Optimalizacija rješenja u tijeku izrade projekata i stručno praćenje.

 

Pružamo našim klijentima idealnu kombinaciju financijske sigurnosti u projektu, poštivanju rokova pri izvedbi radova i kvaliteti izvedenih radova.

100%

Projektiranje

100%

Gradnja

Pronalazimo opcije koje najbolje odgovaraju Vašim potrebama.

Kako posao upravljanja u području nekretnina zahtijeva više različitih struka koje su međusobno povezane i koje struke pokrivamo, organizirali smo i vlastitu pravnu službu koja ih imovinsko-pravno povezuje u jednu sinhroniziranu cjelinu i koja pravno pokriva sve poslove.

Odvjetnik 100 %
Savjetovanje 100 %
Zastupanje 100 %