NADZOR

Imamo priliku raditi ono što volimo i znamo.

Kroz dugi niz godina postojanja, imali smo čast raditi na zaista velikom broju projekata i nadzirati iste. Svaki naš projekt, bio veliki ili mali, uvijek je bio jednako bitan i profesionalno izveden.

Osiguravamo realizaciju koncepcije građevine utvrđene građevnom dozvolom te osiguravamo izvođenje svih radova u skladu s građevinskom dozvolom i važećim propisima.

Garancija kvalitetnog nadzora leži u znanju i profesionalnoj odgovornosti inženjera.

 

Kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini.

Pratimo rad svih učesnika u gradnji i kontroliramo njihove troškove, usklađenost ugovorenih obveza odnosno, služimo kao posljednja zaštita Investitora, prije isplate ispostavljenih računa.

Sudjelujemo u utvrđivanju i otklanjanju nedostataka.

Među najvažnijim učesnicima u gradnji je kvalitetan stručni nadzor. Profesionalno, savjesno i odgovorno ponašanje nadzornih inženjera osnova je za kvalitetnu gradnju i kasnije nesmetano korištenje građevine.