Pravna obavijest

Na pristup i korištenje internetskih stranica trgovačkog društva DIREKT Nekretnine d.o.o. („internetske stranice”) primjenjuju se ova Pravna obavijest i pravo vezano uz nju kao i svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici, smatra se da su korisnici pročitali i razumjeli Pravnu obavijest te da ju u cijelosti i prihvaćaju. Ukoliko korisnici ne pristaju na primjenu prava iz Pravne obavijesti, molimo ih da se suzdrže od pristupa našim internetskim stranicama.

I. Informacije i cjelokupan sadržaj …

Uporaba sadržaja ove mrežne stranice na isključivu je odgovornost korisnika. Informacije sadržane na ovoj mrežnoj stranici dostupne su za potrebe onih koji žele doznati informacije o trgovačkom društvu DIREKT Nekretnine d.o.o.. Informacije na internetskoj stranici možda nisu u potpunosti ažurirane, opće su prirode te se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati pravnim savjetom.

Zagreb, 01. siječanj 2022. godine