PRODAJA

Zaštitia prava i najbrži put do rješenja pravnog problema.

Naša usluga uključuje analizu i provjeru Vaše ideje odnosno zamišljenog izgleda objekta te sukladno tome i projektne dokumentacije kako bi utvrdili da li je projekt tehnički izvediv, da li je izvediv unutar procijenjenog troška i da li je sukladan urbanističkim pravilima te kao takav provediv u sklopu upravnih i drugih postupaka

Naše stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja, rezultat su višegodišnjeg radnog iskustva na projektiranju svih faza projekata i infrastrukture.

Sve potrebne pravne usluge i kompletna odvjetnička podrška.

Zaštita svih poslova i investicije u cijelosti.

 

Sa širokim rasponom usluga, partnera i dobavljača, na raspolaganju smo, kako u pogledu izvođenja svih građevinskih radova tako i kao pravni savjetnici.

Proteklih 25 godina, prikupili smo veliko znanje i iskustvo u pronalaženju načina i savjetovanju oko strategija povlačenja sredstava fondova i banaka.

100

Angažirani

65

Brži

35

Jeftiniji

Zaštita svih poslova i investicije u cijelosti.

 

Ukoliko kupujete naše zemljište, računajte s tim, da mi možemo odraditi sve poslove i da policom osiguranja pokrivamo kompletnu investiciju

Stambena namjena 100 %
Poslovna namjena 100 %
Industrijska namjena 100 %