PROJEKTIRANJE

Arhitektonsko i inženjersko projektiranje svih vrsta objekata 

Izrađujemo idejne, glavne, izvedbene projekte, projekte snimke izvedenog stanja, te aktivno sudjelujemo u ishođenju svih potrebnih dozvola ( lokacijska, građevinska, uporabna dozvola).

U suradnji s našim dugogodišnjim partnerima, zasigurno Vam možemo osigurati da na jednom mjestu dobijete kompletnu, profesionalnu i pouzdanu uslugu.

Za nas nema nemogućih situacija i nerješivih problema.

 

Pribavljanje podataka i kompletna  analiza činjeničnog stanja.

Svaki posao preuzimamo odgovorno s maksimalnom predanošću. Jamčimo vrhunsku kvalitetu usluge uz optimizaciju rokova s intencijom smanjenja troškova njenog izvršenja. Zapošljavamo stručnjake s višegodišnjim radnim iskustvom.

Stručnost 100 %
Sigurnost 100 %

PROFESIONALNOST

BRZINA

ISKUSTVO

Analiziramo troškove i koristi  s jedne i očekivane prihode s druge strane.

Izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.

70+

Projektiranje

20+

Gradnja

Odvjetničke usluge

Etažiranje i posebni dijelovi

Izrađujemo etažni elaborat kojim se utvrđuju posebni suvlasnički dijelovi u objektu te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima građevine ili zemljišta na kojem se ona nalazi.

 

Uspostavljanje vlasništva nad točno određenim dijelom građevine.

 

Kompletiramo svu potrebnu dokumentaciju i odrađujemo sve poslove.

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu, možete početi koristiti nakon što se za nju izda uporabna dozvola. Građevna dozvola je akt temeljem kojeg se odobrava gradnja, no ne i uporaba zgrade.

Kompletna i temeljita provjera te ispitivanje

Za vas vršimo sva potrebna ispitivanja za izdavanje uporabne dozvole i to:

 

  • ispitivanje električnih instalacija (izvješće o ispravnosti električnih instalacija)
  • ispitivanje plinskih instalacija (izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija)
  • ispitivanje plinskog trošila (uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila)
  • analiza vode (izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće)
  • mjerenje buke
  • mjerenje zvučne izolacije
  • ispitivanje ventilacije
  • ispitivanje nepropusnosti vodovodnog i kanalizacijskog sustava…
Organizacija tehničkog pregleda objekta

Tko obavlja tehnički pregled zgrade i u kojem roku?
Tehnički pregled obavlja povjerenstvo osnovano od strane tijela graditeljstva. Tijelo graditeljstva ima dužnost u roku 30 dana od primitka urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled zgrade. Isto tijelo o danu i vremenu pregleda obavještava investitora koji je dužan osigurati nazočnost svih sudionika u gradnji koji su predviđeni propisima.